Pendahuluan Makalah Dalam Bahasa Jawa

Posted by Makalah Pelajar

CONTOH PENDAHULUAN  MAKALAH BAHASA JAWA

Sa’sampunipun Muji Syukur dateng Allah SWT, soho nyuwunaken tambahan Rohmat Keselametan dateng Rosululloh SAW, perlu dipun mengertosi bilih buku alit puniko mengku datang pinten pinten contoh pidato engkang kulo susun mawi Basa Jawi supados gampilaken dateng sederek-sederek engkang kerso maos. Soho konco konco engkang sami nyuwun dipun susunaken Buku Puniko, khususipun konco konco ingkang manggen wonten Tanah Jawi...........


InformasiDescription
Nama File:Pendahuluan Makalah Bahasa Jawa
Tugas:Bahasa Jawa
Jumlah Hal.:1 L
Link Download:[Click Here]

Related Posts:

Post a Comment